Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμοί 

         
 
   
Νέα - Ανακοινώσεις Πολιτικής Προστασίας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ ( 19/06/2017 )

Για την άμεση εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν σε επαγγελματικούς χώρους, μηχανικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες έχει συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή και οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 2251352114- 2251352115, προκειμένου να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Επίσης, η υποβολή μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi2017@pvaigaiou.gov.gr


Επιστροφή