Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Διαγωνισμοί
 
Διαγωνισμοί
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις (14) Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις - Δελτία τύπου ΔΑΟΚ ΠΕ Χίου (2)
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις ΠΕ Χίου (1)
Βρέθηκαν 675 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
20-06-2018
Περίληψη Διακήρυξης και Έγγραφα Σύμβασης του έργου : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ)"
20-06-2018
Περίληψη Διακήρυξης και Έγγραφα Σύμβασης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΜΟΥ"
14-06-2018
Συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ - ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ»
12-06-2018
Διακήρυξη 3/2018 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, που αφορά στο έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «Προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων – τυροκομικών μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» συνολικού ποσού 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%»
11-06-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος ISLANDS OF INNOVATION"
07-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ
07-06-2018
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 3/2018
05-06-2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ -ΚΑΡΦΑ»
04-06-2018
Συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χίου από την παρόδια βλάστηση έτους 2018»
01-06-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου, προϋπολογισμού 23.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%
Βρέθηκαν 675 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*