Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Διαγωνισμοί
 
Διαγωνισμοί
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις (16) Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις - Δελτία τύπου Αγροτικής Οικονομίας (1)
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις - Δελτία τύπου ΔΑΟΚ ΠΕ Χίου (3) Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις ΠΕ Χίου (1)
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Δελτία Τύπου ΠΕ Χίου (1) Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Θυρίδα του Αγρότη Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου (2)
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Προκηρύξεις (2)
Βρέθηκαν 712 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
12-06-2018
Διακήρυξη 3/2018 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, που αφορά στο έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «Προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων – τυροκομικών μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» συνολικού ποσού 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%»
11-06-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος ISLANDS OF INNOVATION"
07-06-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ
07-06-2018
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 3/2018
05-06-2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ -ΚΑΡΦΑ»
04-06-2018
Συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χίου από την παρόδια βλάστηση έτους 2018»
01-06-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου, προϋπολογισμού 23.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%
01-06-2018
Αναλυτική Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου mcphail για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2018 στην ΠΕ Λέσβου» Δακοκτονίας Έτους 2018
30-05-2018
Έγγραφα σύμβασης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΠΕΡΑΜΑ ΚΑΙ 36ΗΣ Ε.Ο (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΠΑΛΑ)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
30-05-2018
Περίληψη Διακήρυξης και Έγγραφα Σύμβασης του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ"
Βρέθηκαν 712 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*