Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Διαγωνισμοί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ISLANDS OF INNOVATION ( 12/10/2017 )

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης, αφότου παραλάβουν το κείμενο της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα, έτσι ώστε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για αποστολή τυχόν διευκρινήσεων ή άλλων θεμάτων σχετικά με το διαγωνισμό.

Η παραπάνω φόρμα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί στο e-mail: v.faki@pvaigaiou.gov.gr  (υπόψη κας Β.Φακή)


Επιστροφή

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*