Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Διαγωνισμοί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017 Αριθμός – Α/Α Συστήματος: 51236 Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για την ανάθεση υπηρεσιών «Mεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Χίου, για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019», συνολικού προϋπολογισμού 2.809.371,10 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α 17%, (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) ( 22/12/2017 )

Επιστροφή

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*