Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμοί 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΗΤΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.148,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 64.995,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9% και 17% κατά περίπτωση) ( 02/03/2018 )

Επιστροφή

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*