Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Διαγωνισμοί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.209,67 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝOΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MEDNICE ( 08/10/2018 )

Επιστροφή

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
 
       
  
webmail

 
        
   
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*