Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016 

         
 
   
Επιχειρηματικότητα/Επενδύσεις

ΕΣΠΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013