Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2015 

         
 
   
Σύνδεση

additional-info

Ο τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

             

              

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει.

     

Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

     

Πληροφορίες για τις ΠΕ Λέσβου-Λήμνου στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Πληροφορίες για την ΠΕ Σάμου-Ικαρίας στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

Πληροφορίες για την ΠΕ Χίου στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου

      
Λεύκωμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
             
 
  
  
webmail


        
 
            
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου

ΚΕΠ
        
ΕΝΠΕ

ΣΥΖΕΦΞΙΣ
         
EOT
            
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
      

Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013"
 
 

Η Ευρώπη σου
 
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*