Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ΠΒΑ- ΕΣΠΑ 2014 - 2020
 
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ΠΒΑ

Βρέθηκαν 2 εγγραφές1
28-03-2017
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΝΤΙΠΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)

Υποέργο 1 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ

Υποέργο 2 : ΔΡΟΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΥ (ΛΑΓΚΑΔΑ) / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΑΓΚΑΔΑ»

03-02-2017
ΕΣΠΑ ΠΒΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-19 / ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017
Βρέθηκαν 2 εγγραφές1