Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
        
Ισολογισμός 2016