Ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση των αδειών οδήγησης κατόχων, ηλικίας άνω των 74 ετών

Ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση των αδειών οδήγησης κατόχων, ηλικίας άνω των 74 ετών

Ανακοίνωση

 

Σχετικά με την ανανέωση των αδειών οδήγησης κατόχων,

ηλικίας άνω των 74 ετών

 

Με την με α.π. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  έπαψε να εφαρμόζεται η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων  και

συμπεριφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοιι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, ως αυτή είχε θεσπισθεί με το άρθρο 65 του ν. 4530/2018(Α’ 59) και είχε τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (A’ 40)..

Εγκύκλιος Α3/56243/5874/25-07-2019, ΑΔΑ 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα Τμήματα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στα τηλέφωνα:

 

               Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Π.Ε. Λέσβου /Φαξ: 2251047430

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Μαρία Ρέγα / Προϊσταμένη

2251 3 53516

m.rega@pvaigaiou.gov.gr

Αδαμαντία Πετρέλλη

2251 3 53516

a.petrelli@pvaigaiou.gov.gr

Αναστασία Παυλέλλη

2251 3 53515

a.pavlelli@pvaigaiou.gov.gr

 

              Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Π.Ε. Χίου /Φαξ: 2271352404

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Παντελής Τάτσης /Προϊστάμενος

2271 3 52405 

pantelis.tatsis@2530.syzefxis.gov.gr

Θεοδώρα Σταυριανού

2271 3 52403

theodora.stavrianou@2530.syzefxis.gov.gr

 

                   Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Π.Ε. Σάμου /Φαξ: 2273350448

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ευστράτιος Δροσίδης/Προϊστάμενος

2273 3 50446

e.drosidis@samos.pvaigaiou.gov.gr

Δημήτριος Σπύρου

2273 3 50444

d.spyrou@samos.pvaigaiou.gov.gr

 

                    Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου /Φαξ: 2254029015

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Παρασκευή Αγέρα

2254 3 51532

p.agera@pvaigaiou.gov.gr

Δέσποινα Καραγιαννάκη

2254351531

mailto:dkakra@limnos.gr


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης για τη απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) - Ανακοίνωση Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Χίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λήμνο και τον Αγ. Ευστράτιο