Αποζημιώσεις Επιχειρήσεων για τις ζημιές από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

Αποζημιώσεις Επιχειρήσεων για τις ζημιές από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ .

Βεβαίωση της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και Μεταφορών με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί Δωρεάν Κρατική Αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων.

ΑΙΤΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠροσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων