ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ :  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΟΧ 2-2020

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΟΧ 2-2020

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΟΧ 2-2020)

 

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2.2020 (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΟΧ2.2020

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 106

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 107

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 108

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕ ΧΙΟΥ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2.2020  ΘΕΣΗ 107 ΠΕ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ (1442020)

 

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : ΨΔΘΒ7ΛΩ-ΣΙΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΜΟΣ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : 6ΧΣΠ7ΛΩ-Π4Ο-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΜΟΣ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : ΩΑΛΠ7ΛΩ-Ω9Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : ΩΥΕ87ΛΩ-6ΨΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : 65ΩΟ7ΛΩ-8Κ1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΜΟΣ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : 6ΙΥΥ7ΛΩ-25Μ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 27/4/2020 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)