Διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου 2021-2025

Διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου 2021-2025

Γνωστοποιούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου 2021-2025. Η εν λόγω ΣΜΠΕ έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.pvaigaiou.gov.gr/article/διαβούλευση/σμπε-για-το-1ο-ππα-πβα/. Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του, εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Εκ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή διαμονών και μίσθωση σκάφους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑπόφαση τοπικής διαβροχής για το δάκο της ελιάς - ΠΕ Σάμου