Ενημερωτικό υλικό για τη χρήση μάσκας

Ενημερωτικό υλικό για τη χρήση μάσκας

Το Υπουργείο Υγείας, κρίνοντας αναγκαίο το ευρύ κοινό να κατανοήσει την ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου καθώς και τους κανόνες σωστής χρήσης της, προχώρησε στη δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού,
το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες χρήσης της προστατευτικής μάσκας.

Το εν λόγω υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει δύο βίντεο (ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά) και μία αφίσα με τις οδηγίες σωστής χρήσης της μάσκας.

Παρακαλείστε όπως αξιοποιήσετε το ενημερωτικό υλικό με όλα τα πρόσφορα μέσα, ώστε να επιτευχθεί η ευρεία διάδοση του μηνύματος σωστής χρήσης της μάσκας προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Ενδεικτικά, προτείνεται η εκτύπωση και ανάρτηση της αφίσας στους χώρους σας, η αναπαραγωγή του βίντεο σε χώρους αναμονής κοινού και η αναπαραγωγή του υλικού σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης των υπηρεσιών
σας.

Επιπλέον παρακαλείσθε όπως προωθήσετε το ενημερωτικό υλικό σε φορείς εποπτείας σας.

Με εκτίμηση,
Εκ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΥγείαςΣτους παρακατω συνδέσμους θα βρείτε το σχετικό ενημερωτικό υλικό και την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. 

Δείτε την ανακοίνωση από τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας εδώ.
Δείτε το συνοδευτικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας εδώ.
Δείτε την αφίσα με τις οδηγίες σωστής χρήσης της μάσκας εδώ.
Ο Σωστός Τρόπος για να Βάλεις και να Βγάλεις μια Μάσκα (video στα ελληνικά διάρκειας 00:46 sec)


  

The right way to put a mask on and off (video in english duration 00:46 sec)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου Σεξουαλικής Σύγχυσης των Μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Π.Α.Α. 2014 -2020
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνάρτηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020