Επίσκεψη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο – HELP»

Επίσκεψη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο – HELP»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων επαφών του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 28.09.2020 στο Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο – HELP» στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με την εκτενή παρουσίαση του επιστημονικά υπευθύνου και της συναρμόδιας υπαλλήλου, σκοπός της δομής είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους που, τόσο τα ίδια όσο και οι οικογένειές τους, χρίζουν πολύπλευρης υποστήριξης, όπως ψυχολογικής, οικονομικής και κοινωνικής, ενώ, παράλληλα, αναπτύσσει προγράμματα ψυχοκινητικής και μαθησιακής υποστήριξης, καθώς και δημιουργικής απασχόλησης προσαρμοσμένα πάντοτε ανά ηλικιακή ομάδα.   

Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους της δομής και ανταλλαγή απόψεων για την αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου της στο εγγύς μέλλον και τέθηκαν οι βάσεις για μία εποικοδομητική συνεργασία στο μέλλον.

 

Επίσκεψη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο – HELP»
Επίσκεψη του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο – HELP»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-09-2020
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΏΝ