Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας για οχήματα μεταφοράς σιτηρών

Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας για οχήματα μεταφοράς σιτηρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4183/24-5-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ:ΩΧ9Ζ7ΛΩ-7ΛΞ), με θέμα “Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου για το έτος 2019 ”, σύμφωνα με την οποία:      

Επιτρέπουμε στους κατόχους αγροτικών προϊόντων, που συλλέγονται με θεριζοαλωνιστικές μηχανές, την αυθημερόν μεταφορά των προϊόντων τους από τους τόπους συγκομιδής (αγρούς) προς τους χώρους αποθήκευσης, με χρήση φορτηγών Ι.Χ. (χύδην) και ογκομετρικών (σιλό) οχημάτων μεταφοράς, που συνοδεύουν τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές  κατά τη χρονική περίοδο συγκομιδής τους, που ορίζεται από 1/6/2019 έως 30/11/2019

Βάσει των παραπάνω παρακαλούνται οι κάτοχοι Αγροτικών Μηχανημάτων μεταφοράς αγροτικών προϊόντων με πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος, να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες ( Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, Καραντώνη 2 Μυτιλήνη και Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου, Λ. Δημοκρατίας 56, Μύρινα) προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες κυκλοφορίας για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τη θεώρηση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:

  • Άδεια Κυκλοφορίας του Μηχανήματος,
  • Άδεια Κυκλοφορίας Θεριζοαλωνιστικής μηχανής που συνοδεύουν,
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο 10,00€ για Θεώρηση άδειας κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (ΚΩΔ.: 1430).

Σημειώνουμε ότι τα αγροτικά μηχανήματα (ογκομετρικά ή / και χύδην) μεταφοράς γεωργικών προϊόντων που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές, εξαιρούνται από την τοποθέτηση και χρήση συσκευής ελέγχου (ταχογράφου).

Επίσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Φ450/23759/1220/2016 (Β΄1740) απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ450/23935/860/21-7-2017 (Β΄2732) κοινή απόφαση περί Εξαιρέσεων από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι ιδιοκτήτες των ΦΙΧ οχημάτων μεταφοράς γεωργικών προϊόντων που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές οφείλουν να δηλώνουν το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εργασίας της επιχείρησης, στις Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών μηχανημάτων των ΔΑΟΚ καθώς και στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας, την περίοδο κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και ταυτίζεται με την περίοδο συγκομιδής, την εκάστοτε ακτίνα κυκλοφορίας των ΦΙΧ, τη βάση δραστηριοποίησης της επιχείρησης και τη χρονική διάρκεια της κάθε δραστηριοποίησης. Επίσης θα δηλώνουν το πρόγραμμα αναχώρησης και άφιξης των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτησίας τους βάσει των ημερών εργασίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) τηλέφωνο 2251046661 και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου τηλ. 2254351248.

 

 

                                                                                               Ε.Π.          

                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                    ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ                             

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔελτίο Τύπου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟνομαστικός Κατάλογος υποψηφίων για συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις απόκτησης επαγγελματικής άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων