Πίνακες  Κατάταξης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021

Πίνακες Κατάταξης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021

101_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

101_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

101_ΚΑΤΑΤΑΞΗ

102_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

102_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

102_ΚΑΤΑΤΑΞΗ

103_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

103_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

103_ΚΑΤΑΤΑΞΗ

104_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

104_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

104_ΚΑΤΑΤΑΞΗ

6Χ8Α7ΛΩ-ΠΙ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 108

63ΞΤ7ΛΩ-Κ49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ 108

621Ρ7ΛΩ-8ΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 108

642Τ7ΛΩ-6ΙΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ 109

ΨΓΑ17ΛΩ-Τ1Η ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 109

ΨΥΖΓ7ΛΩ-1ΔΨ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 109

6Τ2Λ7ΛΩ-Κ0Η_107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ψ8ΥΒ7ΛΩ-8ΛΤ_107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

635Θ7ΛΩ-Α4Σ_105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

69387ΛΩ-1ΧΖ_105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΩΣ5Φ7ΛΩ-Γ4Ψ_105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνακοίνωση δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ ΕΩΣ ΘΟΛΟΣ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔελτίο τύπου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο