ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (10 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (10 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: από 22/3/2020 έως και 31/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-2_2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ_ΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (13 θέσεις ΠΕ/Κτηνιάτρων)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναστολή όλων των εξετάσεων και λειτουργίας συµβουλίων, επιτροπών αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο µέτρων πρόληψης αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός)