Ανακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λήμνο και τον Αγ. Ευστράτιο

Ανακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λήμνο και τον Αγ. Ευστράτιο

Ανακοίνωση

 

Σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λήμνο και τον Αγ. Ευστράτιο

 

Με την με α.π. 76613/18-12-2018 απόφαση του Γεν. Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ 6ΦΜ7ΟΡ1Ι-Ν58) χορηγήθηκε παράταση για το έτος 2019, της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου με έδρα τους Δήμους του Νομού Λέσβου (Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου), ορισμένων κατηγοριών βαρέων οχημάτων.

Απόφαση : 76613/18-12-2018, ΑΔΑ 6ΦΜ7ΟΡ1Ι-Ν58

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την τοπική Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Λήμνου στο τηλέφωνο:

Λήμνος

Ιωάννης Ελιάς/ Προϊστάμενος Τμήματος   

2254 3 51520 -501

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνακοίνωση σχετικά με την ανανέωση των αδειών οδήγησης κατόχων, ηλικίας άνω των 74 ετών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λέσβο