Ανακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λέσβο

Ανακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λέσβο

Ανακοίνωση

Σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λέσβο

 

Με την με α.π. 29624/31-05-2019 απόφαση του Γεν. Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ  Ψ4ΓΦΟΡ1Ι - ΩΗΒ) χορηγήθηκε παράταση για το έτος 2019, της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου με έδρα στη νήσο Λέσβου. ορισμένων κατηγοριών βαρέων οχημάτων.

Απόφαση 29624/31-05-2019 ΑΔΑ  Ψ4ΓΦΟΡ1Ι - ΩΗΒ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την  Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Λέσβου, στα τηλέφωνα:

 

Ιωάννης Καλατζής / Προϊστάμενος Διεύθυνσης   

2251 3 53530

Αστέριος Κυλινδρέας/Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ

2251 3 54111

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑνακοίνωση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων με έδρα τη Λήμνο και τον Αγ. Ευστράτιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ