4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Β.ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΑΟΠ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Με την ανωτέρω τροποποίηση μεταβάλλεται η περίοδος υποβολήςτων αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 22 Μαρτίου 2019 έως και 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 1 μετά το μεσημέρι.. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2019.

Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 26η Ιουνίου 2019 περίοδος σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της  Περιφέρειας Β.Αιγαίου.(http://www.pvaigaiou.gov.gr).

 

                                                                                                  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                               ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            

 

 

αρ 3980 30-5-2019 4η τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης ΩΟΓΔ4653ΠΓ-ΚΜ0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟνομαστικός Κατάλογος υποψηφίων για συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις απόκτησης επαγγελματικής άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΙΣ 31-05-2019