Ημερίδα για την Γεωθερμία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ημερίδα για την Γεωθερμία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Αντιπεριφέρεια Καινοτομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αποδήμου Ελληνισμού διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Γεωθερμική Ενέργεια: Μια Ελπιδοφόρα, Ανανεώσιμη Ενέργεια για τη Λέσβο», στην αίθουσα «Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου. Στην ημερίδα απεύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης  Κωνσταντίνος Μουτζούρης ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών.  

Ακολούθησε ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Μπουρνιά, που αφορούσε τη σπουδαιότητα της Γεωθερμίας και τα οφέλη της, του Δρ Τάκη Χαραλ. Ιορδάνη ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει και τους στόχους του για την αξιοποίηση των επιτόπιων ενεργειακών πόρων όλα αυτά τα χρόνια (από το1983 έως σήμερα).

Η ημερίδα είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, τους επιχειρηματίες και τους τοπικούς φορείς σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη της γεωθερμικής ενέργειας. Η Λέσβος, με τα σημαντικά γεωθερμικά της πεδία, όπως αυτά του Πολιχνίτου και του Λισβορίου, διαθέτει σημαντικές προοπτικές για την αξιοποίηση αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Στο πρόγραμμα της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από ειδικούς στον τομέα της γεωθερμίας, όπως, ο Ομότιμος Καθηγητής της Γεωθερμίας του ΑΠΘ κ. Μιχάλης Φυτίκας και ο Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Μαυρογιαννόπουλος. Επίσης, τον λόγο πήρε ο Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ.  Μιχάλης Βραχόπουλος, οποίος μίλησε για την αξιοποίηση Γεωθερμικού Πεδίου «Πολιχνίτου» Νομού Λέσβου και ο Δρ. Νικόλαος Κολιός, που πρότεινε εφαρμογές για την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων με τη χρήση γεωθερμίας. Τέλος, ο κ. Ευάγγελος Σπυρίδωνος, ως Γεωλόγος και ανήκοντας στον φορέα, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, αναφέρθηκε στο Ιστορικό των γεωθερμικών ερευνών του ομίλου ΔΕΗ στη Λέσβο.

Όπως επισημάνθηκε και στην ομιλία, ο ρόλος, γενικότερα, της Περιφέρειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός έως και καθοριστικός στην ανάπτυξη της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (τοπικού ενδιαφέροντος), εντός των ορίων της, αρκεί και σε επίπεδο Περιφέρειας (όπως και Χώρας και Δήμων) να υπάρξουν  τρία (3) διακριτά στάδια: (1) συνειδητοποίηση & πεποίθηση ότι η γεωθερμία μπορεί να συμβάλει στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, (2) βούληση και χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωθερμίας και (3) αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων και παροχή οικονομικών ενισχύσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης (εκμετάλλευσης & διαχείρισης) γεωθερμικών πεδίων εντός των ορίων της, αφού προηγηθούν τα δύο προηγούμενα στάδια.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η συνεχής ενημέρωση της Περιφέρειας σε θέματα γεωθερμίας και γι' αυτό το λόγο προτάθηκε, στο πλαίσιο της ομιλίας, η σύσταση ειδικού Γραφείου παρακολούθησης θεμάτων Γεωθερμίας προκειμένου να υπάρχει συνεργασία της «Περιφέρειας - οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Δήμων που έχουν μισθώσει γεωθερμικά πεδία - Α.Ε.Ι/Τεχνικών Εταιριών που εμπλέκονται σε γεωθερμικά έργα - ιδιωτών/επενδυτών», με κοινό στόχο την ανάπτυξη της Γεωθερμίας.

Τέλος, υπήρξε έκθεση με ενημερωτικό υλικό και παρουσιάσεις από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας.

Ημερίδα για την Γεωθερμία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ημερίδα για την Γεωθερμία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ημερίδα για την Γεωθερμία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνάντηση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με εκπροσώπους Ρουμανικού Πρακτορείου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την Υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη για το έργο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ