Συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των οδικών δικτύων της Λέσβου

Συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των οδικών δικτύων της Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διακηρύσσει  την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2020-2021» εκτιμώμενης αξίας 69.000,00 Ευρώ.  Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει τακτική και έκτακτη συντήρηση του Ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Λέσβου. Κατά την έναρξη της παρούσας εργολαβίας θα γίνει μία γενική συντήρηση σε όλα τα τμήματα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η οποία θα περιλαμβάνει τη συντήρηση όλων των φωτιστικών σωμάτων  και την αντικατάσταση όσων δεν λειτουργούν. Το έργο θα εκτελεστεί στο σύνολο του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου νήσου Λέσβου. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργολαβία συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνονται τα πιο κάτω τμήματα του οδικού δικτύου Λέσβου :

Η Εθνική οδός Μυτιλήνης-Κρατήγου

Η Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης (Από Εργοστάσιο Δ.Ε.Η. μέχρι την Παγανή).

Από εργοστάσιο Δ.Ε.Η. μέχρι και τον Κόμβο παράκαμψης Μόριας (Παναγιούδα) συμπεριλαμβανομένων των Κόμβων: Μόριας (Καρά-Τεπές), Παναγιούδας και Παράκαμψης Μόριας.

Ο Κόμβος Αφάλωνα

Ο Κόμβος Πύργων Θερμής

Η Παράκαμψη Μανταμάδου

Η 1η Επαρχιακή Οδός Μυτιλήνης – Λάρσου συμπεριλαμβανομένων των κόμβων: Βόρειας Παράκαμψης, Μόριας και Λάρσου

Ο Κόμβος Κεραμείων

Οι Κόμβοι Εισόδου και Εξόδου των Κεραμειών

Οι Κόμβοι Ιππείου, Ασωμάτου, Αγιάσου, Τσίγκου και Λισβορίου

Η Είσοδος του Πολιχνίτου

Ο Κόμβος της Επαρχιακής Οδού Πέτρας-Μήθυμνας

Ο Κόμβος της Επαρχιακής Οδού Πέτρας-Ανάξου

Οι κόμβοι Εισόδου και Εξόδου της Άγρας

Η Επαρχιακή Οδός Παπάδου- Περάματος

Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης - Πλωμαρίου (Τμήμα Παλαιόκηπος-Παπάδος)

Η Επαρχιακή Οδός Βατερών –Σταυρού

Ο Κόμβος Λάμπου Μύλων –Πηγής

Οι Κόμβοι Κάτω-Τρίτους και Περάματος

Οι Κόμβοι Λουτρών και Σκάλας Λουτρών

Ο Χώρος Στάθμευσης της Κουντουρουδιάς

Ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης σημείωσε:

«Ο καλός και επαρκής ηλεκτροφωτισμός στο Οδικό Δίκτυο της Λέσβου αφορά την  ασφάλεια των οδηγών και για τον λόγο αυτό προχωράμε σε συντήρηση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων όπου χρειάζεται. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε την σωστή και ασφαλή λειτουργία του οδικού μας δικτύου, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για τους οδηγούς και να συμβάλλουμε στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων».

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 11Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔήλωση Περιφερειάρχη για την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου