Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ»

Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ»

 

Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ» - ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ» - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ» - ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ» - ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΑΡΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΘΕΡΜΑ»”, προϋπολογισμού 40.000,00 € (με το ΦΠΑ)