ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας, για τρία (3) έτη (Δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 29.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών στο πλαίσιο της πράξης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ"...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ερευνητικές Γεωτρήσεις στο Νομό Λέσβου" προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ (17%)