Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

Περίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαπραγμάτευση 2η/2021 - 2022 για την ΠΕ Σάμου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΝΤΑΡΙ" Εκτιμώμενης αξίας 3.508.547,01 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )