Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ερευνητικές Γεωτρήσεις στο Νομό Λέσβου" προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ (17%)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας για τις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Ικαρίας...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιακήρυξη 2/2023 Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου