Διακήρυξη 2/2023 Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Διακήρυξη 2/2023 Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ερευνητικές Γεωτρήσεις στο Νομό Λέσβου" προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ (17%)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 10,795.000,00 € (με ΦΠΑ 17%)