ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΝΤΑΡΙ" Εκτιμώμενης αξίας 3.508.547,01 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠερίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Λέσβου σχ. έτους 2021-2022