Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΑΡΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΘΕΡΜΑ»”, προϋπολογισμού 40.000,00 € (με το ΦΠΑ)

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΑΡΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΘΕΡΜΑ»”, προϋπολογισμού 40.000,00 € (με το ΦΠΑ)

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 07/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Επισημαίνεται ότι το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διατίθεται δωρεάν μόνο από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε Λέσβου, 
μέχρι και την 03/01/2020.

19PROC006077395_ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠερίληψη διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΟ 4/ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 22.454,66€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΙ Φ.Π.Α. 17%, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟ 16.688,71€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.