ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023, ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 85.344,11€ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 5% ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023, ΣΥΝ. ΠΟΣΟΥ 85.344,11€ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 5% ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΈγγραφα σύμβασης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» προϋπολογισμού € 860.000,00 (με Φ.Π.Α.)