Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠερίληψη Διακήρυξης και έγγραφα σύμβασης του έργου ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ» Προϋπολογισμού: 179.200,00 € (με Φ.Π.Α. 17%)»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%.