ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου με τετρακίνηση, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Συμβάντων Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε Ικαρίας , συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ (μαζί με το ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου με τετρακίνηση, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Συμβάντων Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε Ικαρίας , συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ (μαζί με το ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διαμονή-φιλοξενία μέχρι 60 ατόμων(αθλητών, προπονητών, συνοδών, δημοσιογράφων και επισήμων) για τρεις (3) διανυκτερεύσεις από 01/09/2022 – 04/09/2022 σε τρίκλινα, δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης του 4ου Κολυμβητικού Μαραθωνίου "Ο γύρος της Θύμαινας">>
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρόσκληση υποβολής προσφοράς T-shirts και καπέλων, για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης του 4ου Κολυμβητικού Μαραθωνίου "Ο Γύρος της Θύμαινας"