ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΕ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΕ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΦΑ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)»