«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»για την «Παροχή προμήθειας για τον σχεδιασμό των μακετών, την εκτύπωση προσκλήσεων – προγραμμάτων και αντίστοιχων φακέλων στις θεσμοθετημένες Εθνικές, Τοπικές Επετείους και Επετειακές Ημέρες Μνήμης, του έτους 2023»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»για την «Παροχή προμήθειας για τον σχεδιασμό των μακετών, την εκτύπωση προσκλήσεων – προγραμμάτων και αντίστοιχων φακέλων στις θεσμοθετημένες Εθνικές, Τοπικές Επετείους και Επετειακές Ημέρες Μνήμης, του έτους 2023»

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΈγγραφα σύμβασης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» προϋπολογισμού € 860.000,00 (με Φ.Π.Α.)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Προμήθεια Δάφνινων Στεφάνων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Χίου, του έτους 2023»