Πρόσκληση προσφοράς ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Χίου για το 2022-2023 (από 28 Νοεμβρίου 2022 έως 28 Νοεμβρίου 2023)

Πρόσκληση προσφοράς ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Χίου για το 2022-2023 (από 28 Νοεμβρίου 2022 έως 28 Νοεμβρίου 2023)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της ΠΡΑΞΗΣ " Χώρος Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Κινηματογραφικών Προβολών - Προμήθεια Εξοπλισμού" του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 135.743,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 116.020,00 €, ΦΠΑ 17% : 19.723,40 €)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου