Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού € 55.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού € 55.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την αρ. πρωτ.: Οικ.16997/813/1-4/2021 (ΑΔΑ:ΩΣ607ΛΩ-ΚΡΣ) Διακήρυξή της, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού € 55.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15/4/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., σε αίθουσα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δερβενακίων 1 – Διοικητήριο, 2ος όροφος στην πόλη της Σάμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΑΥΣΙΜΑ_ΠΕ_ΣΑΜΟΥ_ΩΗΦ77ΛΩ-01Κ

ΠΡΟΚ_ΚΑΥΣΙΜΑ_2021_ΠΕ_ΣΑΜΟΥ_ΩΣ607ΛΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Καθαρισμός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βόρειας Χίου από παρόδια βλάστηση για το έτος 2021» με προϋπολογισμό 70.000,00 € με ΦΠΑ 17%. Ημερομηνία Συνοπτικού Διαγωνισμού 20/04/2021
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣυνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας 2021 - 2022», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.