ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΑΡΛΙΤΖΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΑΡΛΙΤΖΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΑΡΛΙΤΖΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΑΡΛΙΤΖΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διευκρίνιση επί της Προκήρυξης του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Αίτηση Εγγραφής στον Κατάλογο Συμμετοχόντων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΣΑΡΛΙΤΖΑ (pdf)

Αίτηση Εγγραφής στον Κατάλογο Συμμετοχόντων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΣΑΡΛΙΤΖΑ (word)

Συγκεντρωτικές απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ΣΑΡΛΙΤΖΑ

Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Έγκριση των Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Οι τρεις διακριθείσες μελέτες:

  1. https://www.pvaigaiou.gov.gr/dyn/zip/Α-ΒΡΑΒΕΙΟ-Μελέτη-με-αα-3-και-κωδικό-συμμετοχής-11328123FW.zip
  2. https://www.pvaigaiou.gov.gr/dyn/zip/Β-ΒΡΑΒΕΙΟ-Μελέτη-με-αα-8-και-κωδικό-συμμετοχής-18333181SN.zip
  3. https://www.pvaigaiou.gov.gr/dyn/zip/Γ-ΒΡΑΒΕΙΟ-Μελέτη-με-αα-12-και-κωδικό-συμμετοχής-12345678ΑΒ.zip
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤεύχη δημοπράτησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (Γ΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 650.000,00 € (με Φ Π Α 17%)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Προμήθεια ειδικού οχήματος για τη μεταφορά ΑμεΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 160682