1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 30-6-20, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ώρα 10 π.μ.

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 30-6-20, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ώρα 10 π.μ.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 29-6-20, ΕΠΑΡΧΕΙΟ, ώρα 12.30 μ.μ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, 2-7-20, ΕΠΑΡΧΕΙΟ, ώρα 10 π.μ.