Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε κίνηση

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε κίνηση

Η Λήμνος σε κίνηση

 

         

 

Η Σάμος Σε κίνηση

 

Η Χίος σε κίνηση

  • Παρουσίαση Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο νησί

              Τα Μαστιχοχώρια σε κίνηση

              Αναπτυξιακά

              Εκπαίδευση - Αθλητισμός

              Καθαρισμοί Χειμάρρων

              Οδικά Δίκτυα

              Υγεία