ΜΕΤΑΔΟΣΗ 2 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 2 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!


  

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο - Οδηγίες προστασίας


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜΕΤΑΔΟΣΗ 2 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων από πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου