Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων από πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων από πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σχετ.: Το υπ. αρ. πρωτ. 139710-21/12/2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λέσβου (Κουντουριώτη 1, όροφος 1ος) τα δικαιολογητικά της πληγείσας επιχείρησης σας, από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016  και όπως αυτά αναφέρονται συνημμένα, προκειμένου να τα υποβάλουμε στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr.

 

                                                                                   Η Προϊσταμένη Τμήματος

                                                                                    Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λέσβου

        

                                                                                                          ΜΑΡΙΑ ΜΟΛΙΟΥ

 Συνημμένα

  1. Κατάσταση πληγέντων.
  2. Πίνακας με δικαιολογητικά.

 

1.Κατάσταση πληγέντων.

 

1. ΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ

3. ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΛΗΣ

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

7. ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΡΑΣ ΤΑ ΛΕΥΚΑ

8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΚΗΣ

11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

12.ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΟΒΡΕΚΗ

13.ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΗΛΗ

14. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

15. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΙΟΥ

16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

17. ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΑ

18. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑΚΗ

19.Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

20.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

21.ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

22.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ

23.ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗ

24.ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΥΔΕΡΙΩΤΟΥ

25.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ

26.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ

27.ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΕΦΑΛΑΔΕΛΛΗ

28.ΟΛΓΑ ΑΡΜΕΝΑΚΑ

29.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΟΥΔΗΣ

30.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ

31.ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

32.ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

33.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΣΙΚΑΣ

34.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΩΓΟΣ

35.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

36.ΘΕΩΝΗ ΣΑΛΙΑΚΑ

37.ΒΛΟΥΤΗΣ ΒΑΛΕΛΗΣ

 

  1. Πίνακας με δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, σε πρώτη φάση, στην Υπηρεσία μας είναι τα κάτωθι:

 

  1. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση δικαιούχων με ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις να προσκομισθούν τίτλοι ιδιοκτησίας και αντίγραφο Ε9 έτους του συνέβη η θεομηνία.
  2. Νομοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ καθώς και καταστατικό σύστασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος της επιχορήγησης είναι νομικό πρόσωπο.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) ότι δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση από άλλον φορέα για την επιχορήγηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Ειδικά για τους δικαιούχους νομικά πρόσωπα η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με τα σχετικά νομοποιητικά έγγραφα, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
  4. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) του/της δικαιούχου/ νόμιμου εκπροσώπου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής .
  5. Στοιχεία μητρώου επιχείρησης, δραστηριοτήτων , μεταβολών και εγκαταστάσεων για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της θεομηνίας έως σήμερα (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ TAXISnet.gr).
  6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού θεωρημένο από την τράπεζα με το ΙΒΑΝ και το BICτου δικαιούχου της επιχορήγησης (πρέπει να είναι πρώτο όνομα στο λογαριασμό). Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα αντίστοιχα για τον όψεως της εταιρείας.
  7. Αντίγραφο Ε1, Ε2, Ε3 έτους 2015, ανάλογα με την περίπτωση και Ε9 σε περίπτωση αποζημίωσης και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της εξέτασης των δικαιολογητικών είναι δυνατό να ζητηθούν πρόσθετα διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αρ. 20725/Β.979/10-5-2011 απόφασης..

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜΕΤΑΔΟΣΗ 2 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ο.